Våra pågående och slutförda uppdrag samt avtalskunder.

FAMILJEBOSTÄDER

Rinkeby – finplanering innergårdar

SKANSKA

Hagaskolan – skolgård med lekplats

SKANSKA

Mörbyskolan – dränering huskroppar och diverse finplanering

BRF SJÖTUNGAN

Tyresö – byte VA-stam

Avtalskunder:

Fortifikationsverket
Skanska
Peab Byggservice
Håbo kommun
Huddinge kommun
Meny