Vi projekterar, planerar, utför, avslutar och följer upp. Fast lite bättre.

Vi erbjuder helhetslösningar inom mark- och anläggningsarbeten.

Vår affärsidé är att erbjuda allt du behöver inom markarbete, med hög kvalitet, stort engagemang och ett modernt arbetssätt. Vi projekterar, planerar, utför, avslutar och följer upp. Fast lite bättre.

Våra verkstäder och maskindepåer ligger i Länna och Bålsta. Med en gedigen maskinpark och erfaren personal utför vi arbeten i hela Storstockholm.

Vi etablerades 1980 och har grävt många fina gropar sedan dess.

Vi har grävt många fina gropar.

Grundarbete

Vi utför grundarbetet vid ny- och ombyggnation åt framför allt byggbolag. Arbetet omfattar alla typer av grundarbeten inför nybyggnation som planering, schakt, sprängning, terrassering, dränering, stödmurar, etc.

Finplanering

Vi utför finplaneringen vid ny- och ombyggnation åt framför allt byggbolag, fastighetsbolag och kommuner. Arbete omfattar stenläggning, plattsättning, gräsmattor, planteringar, stödmurar, etc.

VA-arbeten och dränering

Vi utför dränering och VA-arbetet vid nybyggnation, ombyggnation och upprustning av fastigheter och omkringliggande områden. Arbetet omfattar schaktning, isolering, dränering, rörläggning, etc.

Utemiljö

Vi utför entreprenad för utemiljöer åt framför allt kommun och fastighetsbolag. Arbetet omfattar planering och byggnation av bland annat lekplatser, gårdar, parker, staket, etc.

Väg

Vi utför markentreprenad vid ny- och ombyggnation av vägar samt snöröjning av vägnät. Arbetet omfattar planering och anläggning av nya vägar, sandning, saltning och snöröjning av alla sorters vägar, etc.

Underhåll

Vi sköter underhåll av gator, vägar, gårdar, parker och lekplatser. Arbetet omfattar både arbete på avrop och planerat underhållsarbete.

Meny